ОУ "Христо Ботев"

Адрес: Велико Търново, ул. „М. Кефалов” 2
Телефони: 062/ 62-98-94 (директор);062/ 60-35-06 (пом.-директор); 062/ 63-89-22 (канцелария)
email: botev_vt@abv.bg

Основно училище”Христо Ботев” - гр.В.Търново е създадено със Заповед на Министерството на народната просвета от 16 септември 1957г., кога-то класовете от І-ви до VІІ-ми се отделят от Пълното средно смесено учи-лище”Кирил и Методий”в самостоятелно основно училище. През 1957г. училището приема за патрон името на великия поет и революционер Хри-сто Ботев.

Усилията на квалифицирания педагогически персонал са насочени към качествено обучение, даващо възможност на учениците да продължат по свой избор образованието си в професионалните гимназии в гр. В. Търново

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.