ОУ "Христо Смирненски", с. Самоводене

Единствената действаща учебна сграда днес в с. Самоводене е ОУ „Христо Смирненски”, в което се обучават 70 ученика. Училището е общинско, средищно, с район за обучението на децата от с.Хотница, с.Русаля, С.Самоводене.

Учебната сграда е модерна, а базата съвременна. Училището разполага с компютърен кабинет, физкултурен салон, спортни площадки, зала за тенис на маса, ученически стол, библиотека, кабинети, парно отопление и училищен автобус.

Дало своя принос за възпитание на нацията, будило и възпитавало поколения българи, училището продължава успешно своето развитие.
Програми, по които работи училището:

  • „С грижа за всеки ученик”;
  • „Училищен плод”
  • „Без свободен час”
  • „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

Учениците придобиват знания и умения в областта на информационните технологии, чуждоезиковото обучение, развиват своите творчески умения, спортуват и успешно кандидатстват в средни учебни заведения след VІІ и VІІІ клас.

Пазим и съхраняваме народните обичаи и училищни празници, представяме се добре на състезания и фестивали.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.