ОУ "Христо Смирненски", с. Водолей

Основно училище „Христо Смирненски“ с. Водолей отваря врати през 1862 год. В периода 1890 – 1921 год. училището е четирикласно, а от 1921 година става прогимназия с четири отделения и три класа. През 1933 год. е положен първият камък на настоящето училище със седем класни стаи и гимнастически салон, което посреща първите си ученици през 1934 год. До 1964 год. се нарича: „Народно основно училище“, а от 1965 год. приема името: „Христо Смирненски“

Днес в училището се обучават ученици от селото, като всички са от ромски произход. Поради трудностите при работата с учениците от малцинствен произход е въведена целодневна организация на обучение. Училището е обзаведено с компютърна зала, необходимата аудио- визуална техника за образователната дейност в класните стаи и постоянна интернет връзка.

В училището е закупена и въведена софтуерната система: „Енвижън“, като много умело се използва този уникален продукт за повишаването на интереса на учениците към учебния процес.

Поради характерната особеност на учениците в училището – това че те са 100% от ромски произход от 2002 год. се изучава СИП: „Фолклор на етносите –Ромски фолклор“ , въведен за първи път в България. Този СИП се превърна в рамка за успешна образователна интеграция на ромските деца и промени из основи учебния процес в ОУ "Христо Смирненски" като върна ромските деца в училище и повиши тяхната мотивация, ангажира родителите и превърна "селското школо" в център на културния и обществен живот на с. Водолей

В училището работят 11 квалифицирани педагози – 5 от тях с придобита квалификационна степен всички живеещи в гр.Велико Търново.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.