ОУ "П. Р. Славейков", с. Церова кория

Основно училище „Петко Рачев Славейков”, с.Церова кория е наследник на 225 години традиция. Построено е през 1937 година, новата сграда през 1990г. Материалната базата е много добра и включва 8 класни стаи, компютърен кабинет физкултурен салон, столова, гараж за училищния автобус, локално парно отопление на течно гориво/нафта/ поради ,което бюджетът на училището е недостатъчен за издръжка до края на календарната година. С цел икономия на гориво се налага реконсрукция на парния котел на твърдо гориво.

Училището е средищно и защитено за учебната 2011/2012 година. В него се обучават 60 ученици от селата Церова кория, Пчелище, Миндя и Къпиново, както следва :

 • І клас – 10
 • ІІ-ІV клас /слята/ -14
 • ІІІ клас – 12
 • V-VІ клас/слята/ - 14
 • VІІ-VІІІ/слята/ - 10

Има две полуинтернатни групи:

 • Начален курс -35
 • Среден курс – 24

Паралелките са общо 5 – две самостоятелни и три слети. Всички ученици са на целодневно обучение, те се извозват до средищното училище с автобус на Общината.

Щат :

 • педагогически персонал – 9 броя
 • директор -1
 • начални учители – 3
 • начален възпитател – 1
 • учители среден курс – 3
 • възпитател среден курс – 1
 • Непедагогически персонал – 4 броя
 • прислужници -2
 • огняр/сезонен/ – 0.5
 • ЗАТС – 0.5
 • Касиер – домакин/местна структура/ - 0.5
 • Готвач /местна структура/ - 0.5

Като извънкласни дейности функционират детски танцов състав ”Великденче” от 1993год. с ръководител Петър Петров, детска театрална студия „Буратино” от 1977г. с ръководител Димитринка Донева.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.