ОУ "Петко Рачев Славейков"

Телефони: 062/62-44-70 (директор); 062/63-14-42 (канцелария)
e-mail: ou_slaveikov_vt@abv.bg
web site: ouslaveikov.weebly.com
Електронен дневник в системата „Електронно училище“
Facebook: ОУ „П. Р. Славейков“ - гр. Велико Търново /ученически съвет/

Обучението и развитието на децата е приоритет в цялостната дейност на училището, затова грамоти и награди от олимпиади и състезания украсяват фоайетата на сградата.

Гражданското и здравното образование, спортът и туризмът заемат важно място в работата на учителите. Учениците от ученическия съвет са генератори на нестандартни идеи за организиране на училищни празници, състезания и конкурси. Ученици, учители и родители работят съвместно при провеждането им.

Гордост за учителския колектив е реализацията на учениците след завършване на седми и осми клас. Можем да ги видим като изпълнители в общоградски програми, като първенци на олимпиади, отлични студенти и успешно реализирали се в живота граждани.

Висококвалицицирани, активни и отговорни учители се грижат за обучението и възпитанието на учениците. Като базови учители към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ те предават богатия си опит на бъдещите педагози.

Училището работа по проект УСПЕХ – чрез обхващане на учениците в клубове за извънкласни и извънучилищни дейности за уеб-дизайн, изобразителна дейност, баскетбол, модерен балет и др.

Химнът на училището е песента „Татковино” по текст на Петко Рачев Славейков.

Нашата основна грижа е:

 • Децата от детската градина да постъпят в училище без стрес;
 • Да бъдат уверени в своите способности и възможности;
 • Да станат знаещи, можещи и достойни личности.

Училището предлага:

 • чуждоезиково и компютърно обучение;
 • целодневно обучение;
 • разнообразни и извънкласни дейности по интереси;
 • мултимедиен център;
 • училищна библиотека;
 • топли, слънчеви и уютни класни стаи;
 • вътрешен, обезопасен от МПС двор, за игра на учениците;
 • два физкултурни салона и спортна площадка с неограничен достъп за ползване от учениците;
 • столово хранене – безплатна закуска за учениците от първи до четвърти клас; топъл обяд;
 • целодневна физическа охрана.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.