ОУ "Св. Иван Рилски", с. Балван

Основно училище „Св. Иван Рилски” отваря врати в началото на 1879/1880 учебна година. Днешната двуетажна сграда е построена през 1939г.

Днес в училището се обучават ученици от селата Балван, Ново село и Ветринци. С цел подобряване качеството на образование е въведена целодневна организация на учебната дейност. Учениците имат възможност за получаване на допълнителни знания, организиран отдих, спорт и занимания по интереси.

През последните години материално-техническата база старателно се поддържа, обогатява и осъвременява. Днес училището разполага с компютърен кабинет, с разнообразна аудио-визуална и компютърна техника в класните стаи, постоянна интернет връзка. Сградата е обезопасена чрез охранителна система и постоянно видеонаблюдение.

От 2008 г. е учредено Училищно настоятелство, което работи ефективно.

В училището работят 8 квалифицирани педагози, 4 от които са с придобита професионално-квалификационна степен.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.