ОУ "Димитър Благоев"

Основно училище "Димитър Благоев" се намира в централната част на гр. Велико Търново. Великолепният декор на старинния хълм "Царевец", „Майка България” и хълм "Света гора" оформят малка училищна територия, където в атмосфера на спокойствие и добронамереност се обучават ученици от всички краища на града.

С установени традиции и богата история, ОУ "Димитър Благоев" е желана територия от децата на град Великo Търново, в която заедно творят и утвърждават доброто име на училището учители, ученици и родители. Успешното партньорство с преподаватели и студенти от ВТУ превръща работата в базовото училище в ежедневна лаборатория за създаване на бъдещи учителски кадри.

Образователно-възпитателния процес е подчинен на девиза „Обучение, Вдъхновение, Успех!”

Тук учениците получават знания и умения :

  • според държавните образователни изисквания и стандарти на Европейския съюз в духа на демократичните ценности,
  • за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят, за ефективна обществена реализация,
  • за изграждане на високо отговорно поведение за участие в обществения живот,
  • за усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности,
  • за развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби

Морал, етика и гражданско образование и ученическото самоуправление са в основата на учебния процес.

Нововъведеният Електронен дневник, традиционните дни на отворени врати, обеден час на родителя, открити уроци, съвместни екологични, спортни, туристически и родолюбиви инициативи, както и работата по европейски проекти допринасят за спокойния и творчески психоклимат в училището и за добрите резултати.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.