02.07.2012 11:47

Стартира приемането на заявления за енергийно обновяване на жилища

Официално стартира приемът на заявления за енергийно обновяване на жилища  по Оперативната програма “Регионално развитие”.

Всички образци на документи за кандидатстване, координатите на проектните мениджъри, както и местата за подаване на заявления са на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Координатори на проекта в Община Велико Търново са инж. Ивайло Дачев и инж. Ани Янкова от Дирекция “Строителство и устройство на територията”. Заявления могат да се подават и директно при проектния мениджър в Русе.

Заявления от името на етажните собствености във Великотърновска област, желаещи да се включат в проекта, ще се приемат в общинските администрации във Велико Търново и в Свищов.

В рамките на кандидатстването от страна на собствениците по проекта ще има два последователни етапа. При първия се подава заявление на интерес и подкрепа. Вторият е свързан с подаване на заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийната ефективност .

Проектен мениджър за Северен централен район е консултантската фирма ДЗЗД “ЕнЕфект Консулт – Русе”. 

ДЗЗД “ЕнЕфект Консулт – Русе”.
Адрес гр. Русе, ул. „Епископ Босилков” № 16, Oфис сградата на фирма „Билдконсулт“ ООД.

Лица за контакти:

  • Красимир Паскалев, 082 82 11 38, 0889 202186; aspekt@abv.bg
  • Станислав Стоянов, 0899 939060; tonus_21@mail.bg
  • Никола Кибритев, 0898 713415; nikola.kibritev@gmail.com

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.