03.07.2012 16:11

Летен работен график на детските заведения на територията на Община Велико Търново

Със Заповед на Кмета на Община Велико Търново Даниел Панов през летните месеци юли и август 2012 г. детските заведения на територията на Община Велико Търново ще работят при следния график:

Месец юли

 1. ЦДГ „Евгения Кисимова”
 2. ЦДГ „ Здравец”
 3. ЦДГ „ Соня”
 4. ЦДГ „ Иванка Ботева”
 5. ОДЗ „ Рада Войвода”
 6. ОДЗ „Св.св.Кирил и Методий”

Месец август 

 1. ЦДГ „Ивайло”
 2. ЦДГ „Слънце”
 3. ЦДГ „Първи Юни
 4. ЦДГ „Райна Княгиня”
 5. ОДЗ „Ален мак
 6. ОДЗ „Пролет”

Функциониращите детски заведения да осигурят приема на децата като спазват изискванията на РЗИ.

Ръководителите на съответните детски градини да осигурят оптимална натовареност на групите.

По преценка на затворените детски заведения да се осигури дежурство.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.