13.07.2012 13:31

Община Велико Търново ще предлага някои нови административни услуги

Три нови услуги по гражданско състояние ще предлага общинска администрация. Дейностите са заложени в промените на Закона за гражданска регистрация и  Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Те включват издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, за съпруг/а и родствени връзки и за вписване в регистъра на населението. Таксите за тези свидетелства са от три до пет лева.

Новите услуги са факт от наложилото се през последните години съжителство на семейни начала, обясни секретарят на Общината Мина Илиева. Промяната ще бъде отразена като допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите с решение на Великотърновския общински съвет.

Предложението бе разгледано на заседание на общински съветници от Постоянната комисия по нормативно-правна уредба. Реформата предвижда и смяна на част от наименованията на административните услуги, като целта е те бъдат унифицирани за всичките 264 общини в България, обясни още Илиева и посочи, че Общината извършва около 30 унифицирани услуги. По думите й промяната е първа стъпка към електронно правителство и ще улесни гражданите. Така например жител на друга община ще може да си извади удостоверение по гражданско състояние от Велико Търново и обратно.

Цените на административните услуги по гражданско състояние се запазват, но има малки промени в сроковете на изпълнение. Ако досега удостоверения за семейно положение, родствени връзки и наследници са издавани в рамките на един ден, сега законодателят предвижда срок до 7 дни. Удължаването е вследствие на кореспонденцията с другите общини, достъпа до база данни и проверката за съответствие на информацията.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.