24.07.2012 13:51

500 лева еднократна помощ за близките на ветерани

Еднократна целева помощ от 500 лева ще получат близките на починалите участници във войните.

Подпомагането е уредено в последното изменение на Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните и е в сила от 01.07.2012 година.

Помощта се изплаща на законните наследници след подадено от тях заявление в свободен текст и посочена банкова сметка.

Близките на ветераните е необходимо да приложат още копие на смъртния акт, удостоверение за наследници и копие на документа „ветеран от войните”, издадено от Държавна агенция „Архиви”, уточнява директорът на дирекция „Социална подпомагане” Мария Стоянчева.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.