24.07.2012 13:52

Приемат се молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2012/2013 година

От началото на месец юли 2012г. дирекция „Социална подпомагане” на Община Велико Търново приема молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2012/2013 година.

Общата сума за петте месеца на отоплителния сезон е 328.60 лева. Месечният размер на даваните помощи, определен със заповед на министъра на труда и социалната политика,  е 65.72 лева.

Към 20 юли броят на молбите за Великотърновска област е 3 226. Най-много 969 са от община Стражица. На второ място е Велико Търново – 421, в Полски Тръмбеш са подадени 381.  В 2 161 от всички молби за целева помощ за отопление, лицата са заявили желание за отпускане на пари за ползване на твърдо гориво.

"Молбите за целевата помощ се подават по постоянен адрес. В документа е задължително лицата да посочат вида на ползването отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия или топлоенергия се прилага и последната платена фактура", уточнява Мария Стоянчева, директор на дирекция „Социална подпомагане” 


                                                          

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.