16.12.2015 16:30

Община Велико Търново приема предложения за културни събития, които да бъдат включени в Културен календар

Във връзка с подготовката на Календара на културните събития на Община Велико Търново за 2016 година, дирекция „Култура и туризъм“ приема предложения за културни събития, които да бъдат включени в Календара.
Предложенията трябва да съдържат:
1. Организатор и партньори;
2. Описание на събитието:
· жанр в изкуството (музика, изобразително изкуство, литература, кино и др.);
· тематика;
· връзка с традиционни празници или чествания на годишнини и др.;
· провеждано ли е до сега във Велико Търново и кога;
· провеждано ли е в страната и кога, има ли сродно културно събитие/събития в страната.
3. Дата и място на провеждане;
4. Участници/изпълнители – проектен списък/брой;
5. Програма - проект;
6. Целева публика, прогнозен брой публика;
7. Техническо обезпечаване и технически план (напр. озвучаване, осигуряване на сцена, транспорт, техническо оборудване, реклама и др.).
8. Финансов план на събитието и очаквано финансиране от бюджета на Община Велико Търново - проект;
Задължително е да се посочат данни по всички точки, максимално допустим обем две страници формат А4.
Предложения се приемат до 31 декември 2015 година на e-mail: a.dimcheva@abv.bg, boryana.koleva@veliko-tarnovo.bg
За допълнителна информация: дирекция „Култура и туризъм“, тел. 062/619 248 – Антоанета Димчева, старши експерт и Боряна Колева, старши експерт.
Предложения могат да правят културни институти, читалища, НПО, творчески сдружения и гилдии, индивидуални творци, културни оператори, фирми, граждани.
През месец януари 2016 година ще се проведе обществена дискусия за обсъждане на постъпилите предложения.
С Културния календар на Община Велико Търново за 2015 година може да се запознаете на тази страница.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.