28.12.2015 16:00

Велико Търново вече разполага със съвременна система за управление на отпадъците

Инвестицията в новото регионално депо е за 33,2 милиона лева

Община Велико Търново вече разполага с една от най-съвременните системи в България за управление на отпадъците. Новото регионално депо край с. Шереметя е завършено, а до края на месеца ще бъдат подадени заявленията, с които се иска разрешаване на използването му. Инсталацията ще обслужва шест общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Златарица и Стражица. Регионалната система за управление на отпадъците е създадена по европейски проект, финансиран с над 33,2 милиона лева по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. В момента приемателна комисия работи по издаването на Акт 15.
Характеристиките на депото бяха представени по време на заключителна пресконференция, която бе водена от ръководителя на проекта Зорница Кънчева-Миладинова, началник на отдел „Околна среда” в Община Велико Търново. По време на брифинга стана ясно, че системата за управление на отпадъците отговаря на съвременните европейски практики, като е изграден пълен цикъл за обработка на сметта и са включени всички възможни сепаратори. Същите характеристики имат единствено съоръженията за сепариране в София, подчерта Зорница Кънчева-Миладинова. След като системата заработи, тя ще ограничи до голяма степен вредното въздействие върху атмосферния въздух, почвите и водите и ще повиши качеството на живот в целия Великотърновски регион.
53 000 тона е годишното количеството битови отпадъци, които може да поеме Регионалната система за управление на отпадъците. Реално очакваните постъпления от шестте общини обаче са с обем за около половината от тази стойност. Експлоатационният период на първата  клетка е 15-годишен. Тройна изолационна система  ще предпазва почвата и подпочвените води от замърсяване.
Цялата инсталация се простира върху площ от 165 декара. Регионалната система за управление на отпадъците разполага със сепарираща и компостираща инсталации, клетка за депониране и пречиствателна станция,. Депото ще обслужва 175 хиляди души от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, обединени в Сдружение „За чисти селища”.
Проектът за депото за битови отпадъци е създаден изцяло наново в края на 2013 г. от екипа на кмета на старата столица Даниел Панов, в партньорство със специалисти от останалите пет общини. Одобрен е в началото на 2014 г., а по реализацията са работили общо 12 изпълнители. Вече са проведени процедурите по определяне на оператор – системата ще бъде управлявана от четири български фирми.
Старото сметище в с. Шереметя ще бъде рекултивирано, а за целта се очаква осигуряване на достъп до европейско финансиране. Прогнозната стойност на този проект е за около 4 милиона лева.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.