15.01.2016 11:00

Община Велико Търново подготвя нови проекти за социализация и реставрация на крепостите Трапезица и Царевец

Ще се кандидатства по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Региони в растеж”

Община Велико Търново подготвя нови проекти за социализация и реставрация на крепостите Трапезица и Царевец, съобщи кметът Даниел Панов. Готова е и разработка за паркинг и подходи към храма „Св. Четиридесет мъченици” на стойност 250 000 лева. С проектите ще се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Региони в растеж”, по която ще се отпускат средства за паметници на културата с национално значение и туристическа инфраструктура към тях. Амбицията на Даниел Панов и екипа му е да надграждат постигнатото в сферата на туризма, а интересът към старата българска столица да продължи да расте с устойчив темп.
Крепостта Трапезица е с приоритетно място в новата концепция, а след нейната реализация тя ще бъде отворена за туристи. Социализацията на местността ще продължи, а идеята е Велико Търново да разполага с още един атрактивен туристически обект, напомнящ за славния столичен период на града. Предвижда се монтиране на системите за известяване и безопасност, включително сигнално-охранителна дейност и пожароизвестяване. Ще бъде въведено и електронно чекиране - из крепостта ще се влиза с магнитни карти. Туристите ще могат да ползват два входа, за да посетят Трапезица. Едната възможност ще е чрез съществуващия фуникуляр, който може да превозва до 20 пътници, а другата – чрез пешеходен подход. Долната станция на фуникуляра е на два етажа, разполага с голям санитарен възел и свободна площ за създаване на посетителски център и гардероб за туристи. Там могат да бъдат предлагани и сувенири.
Трапезица е обект на инвестиции през последните четири години. По европейски проект, финансиран от оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” бяха изградени подпорна стена, фуникуляр с две станции и художествено осветление. Стойността бе 4,8 милиона лева. Продължава социализацията на крепостта със средства, осигурени от азербайджанския фонд „Гайдар Алиев”. С близо 3 милиона лева се реставрират част от северната крепостна стена и три църкви, оформят се централна туристическа алея и експозиционен център, монтира се осветление. По този проект ще бъдат изградени паркинг до долната станция на фуникуляра и тротоари, ще бъдат асфалтирани и подходите за автомобили.
Кметът Даниел Панов припомня, че по негово предложение и с решение на Общинския съвет стопанисването и управлението на крепостта Трапезица е възложено на Регионалния исторически музей. Ръководството следва да предложи проекти за поставянето на информационни табели и за възможните експозиции.
Концепцията за крепостта Царевец включва изграждане на средновековна алея на занаятите, за възстановяване на останалата част от царския дворец, за реставрационни дейности и финансиране на нови археологически разкопки на хълма и в подножието му.
По план приоритетна ос 6 на ОП „Региони в растеж 2014-2020” ще бъде отворена в началото на лятото, когато ще бъдат оповестени и критериите за кандидатстване. Общият обем на средствата за България ще е близо 200 милиона лева. По този финансов механизъм ще се кандидатства също за подобряване на туристическата инфраструктура към други паметници на културата от национално значение. Интегрираният план за градско развитие включва проекти за реконструкция на сградите на музей „Възраждане и учредително събрание” и Археологическия музей. Те са част от инвестиционната програма по приоритетна ос 1 за градска среда на ОП „Региони в растеж”, която бе подадена още в края на септември 2015 г. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.