28.01.2016 13:30

Кметът на Велико Търново Даниел Панов: Приехме бюджет на оптимизираните приходи и консервативните разходи

С 81% одобрение Общинският съвет прие новия бюджет на община Велико Търново. Рамката му е 64 милиона лева и е с 5% повече спрямо 2015 г. Кметът Даниел Панов благодари за подкрепата и оцени решението като едно от важните за политиката на местната власт. Той призова да не се всява паника с неверни и популистки изказвания за финансова нестабилност и подчерта: „Приехме бюджет на оптимизираните приходи и консервативните разходи”.
С 10% се увеличават се средствата за делегираните държавни дейности, които ще се ползват за образование, здравеопазване, социални дейности и култура. 3% е ръстът на местните дофинансирани от републиканския бюджет дейности. Прогнозирано е намаляване с 5,8 милиона лева на дълговете по заеми от банки. Оптимизират се разходите на общинската администрация. „Новият бюджет е балансиран, разумен, изпълним и социално-ориентиран. Ще се изпълнява при много по-слаб финансов натиск във връзка с изпълнението на европроектите. С успешното им приключване администрацията доказа, че Общината е готова за новия програмен период. Не искаме да пропуснем нито една възможност за кандидатстване по новите програми, затова е заложено поемането на общински дълг в размер на 2,4 милиона лева”, коментира Даниел Панов. Тези средства са с цел авансово финансиране и други ангажименти на Общината по нови проекти.
За поредна година нивата на местните данъци и таксата за битови отпадъци не се променят. Предвижда се устойчивата и благоприятна тенденция за ръст на събираемостта им да продължи. Прогнозираните приходи са както следва: от данък сгради са 4,9 милиона лева; от такса за битови отпадъци - 6,1 милиона лева; 2,7 милиона лева - от данъка върху превозните средства; 2,8 милиона лева - от данъка, който се дължи при разпоредителни сделки с недвижимо имущество; 150 000 лева – от туристически данък; 130 000 лева – от патентен данък. 728 000 лева са осигурени от заеми по фонд „ФЛАГ” и от преходни остатъци с цел самоучастие по проекти. Предвижда се да бъдат възстановени 4,2 милиона лева след разплащания по европейски проекти от управляващите органи към оперативните програми.
Гласувана бе и инвестиционната програма на Община Велико Търново, която е размер на 10,1 милиона лева и е съизмерима с тази на Стара Загора. Близо 330 000 лева са предвидени за реконструкция на улична мрежа в населените места, още 400 000 лева е размерът на програма „Местни инициативи”. 300 000 лева са заделени за културния календар на общината, а 70 000 лева – за фонд „Ин Витро”. Неусвоените средства от предоставените средства за капиталови разходи не се губят, а могат да бъдат разходвани през настоящата година, предвид целите на отпускането им.
Кметът Даниел Панов призова да не се спекулира с циркулярното и инструктивно писмо, разпратено от Министерството на финансите до всички общини още през ноември миналата година. Той подчерта, че финансовото състояние на Община Велико Търново остава стабилно, взети са мерки за ограничаване на разходите. Моментният дисбаланс при касовото изпълнение на Бюджет 2015, свързан с предварителните разплащания към изпълнителите на проектите, ще бъде коригиран при пълното възстановяване на средствата от еврофондовете.
„Нека не всяваме паника и ужас с популистки твърдения. Надявам се, че тези, които ги отправят, не целят да вредят на имиджа на Велико Търново. Велико Търново не е провинциален град, както го наричат някои партийни лидери. Докато съм кмет, заедно с администрацията и подкрепата на гражданите ще работим, за да има нашият град величието, с което е бил известен преди време. Това бе целта ми и в първия мандат и Велико Търново отново е сред водещите градове в България, за него се говори с добро не само в страната, но в и чужбина. Призовавам всички да продължим да работим заедно в тази посока, да градим авторитета и имиджа на старата българска столица”, завърши Даниел Панов.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.