04.02.2016 11:00

Общинското предприятие „Зелени системи” спести 1,5 милиона лева от разходите за комунални дейности

Всяка от дейностите на дружеството е обсъждана в Общинския съвет

Общинското предприятие „Зелени системи” намали разходите на Община Велико Търново за комунални услуги с близо 1,5 милиона лева от създаването си през 2013 г. до днес. Основните и допълнителните му дейности са обсъждани и одобрени от Великотърновски общински съвет по надлежния ред. Твърденията за неяснота относно трудовите задължения на служителите на предприятието показват единствено лична незаинтересованост на авторите им. Обществената разгласа на подобна информация е обикновен популистки ход, който не кореспондира нито с обективните факти, нито с концепцията за дейността на дружеството.
ОП „Зелени системи е създадено в началото на 2013 г. по инициатива на кмета на община Велико Търново Даниел Панов и екипа му. Стартовата дейност е почистване и поддържане на зелените площи в централната част на Велико Търново и квартал „Картала”. Гласуван е първоначален бюджет в размер на 350 000 лева. След обсъждане в Общинския съвет през 2014 година са възложени допълнителни дейности: транспортирането на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържането на чистотата на улици, тротоари и обществени пространства; почистването на дерета, гробищни паркове и т.нар. „просветляване” на четвъртокласната пътна мрежа. Това води до нарастване на щата на предприятието от 21 на 80 човека. Финансовите показатели са отлични и за 2014 г. разходите на Община Велико Търново за комунални дейности намаляват с 1 200 721 лв. спрямо 2013 г. Зелените площи и територии се поддържат добре и се разширяват, през 2015 г. се закупува нова техника. Икономисаните средства имат и социален ефект – запазват се нивата на местните данъци и таксата за битови отпадъци.
През 2015 г. ОП „Зелени системи” поема метенето и хигиенизирането на обществените пространства във Велико Търново, в това число тротоарите и зоните около автобусните спирки. За целта са ангажирани още 52 работници, а щатът става от 132 служители. През годината дружеството осъществява също сметосъбирането от 32 села, косене и просветляване на 208 километра четвъртокласна пътна мрежа, почистване на 952 декара гробищни паркове във Велико Търново и населените места. Допълнително възложените дейности обхващат пространства от 190 декара, като включват косене и почистване от храстовидна растителност на дерета, селски стадиони, паркове, язовирни стени и дерета към тях.  Увеличаването на обема на дейност изисква по-голям бюджет. Положителният финансов резултат отново е налице - разписаните разходи са в размер на 1 659 552 лева, но реално са изразходени 1 410 381,12 лв.
Добрите резултати позволяват реализация на концепцията, с която е създадено общинското дружество през 2013 г. Предвижда се през следващите години дейността му да бъде разширена. Това ще се случва постепенно, при осигуряване на необходимия капацитет от техника, обучени и квалифицирани служители. Всякакви твърдения за противното и техните обосновки не отговарят на обективните факти.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.