29.06.2016 16:45

Общинските съветници тестваха новата електронна система за провеждане на сесиите

Заседанията на местния парламент ще се излъчват в реално време

Общинските съветници във Велико Търново тестваха новата електронна система, с помощта на която ще се провеждат сесиите и ще се осъществява гласуването. Тя ще бъде въведена още от утрешното заседание на Великотърновски общински съвет, като цялата сесия ще бъде излъчвана пряко на секцията на Общински съвет в електронната платформа на Община Велико Търново www.veliko-tarnovo.bg. Осигурени са специализирани камери, софтуер за управлението им и високоскоростна връзка с интернет. Така жителите на града и общината ще могат да се информират в реално време за дебатите по време на всяка сесия и гласуването на решенията.
Новата информационна система осигурява на местния парламент лесен, достъпен и интегриран подход за комуникация. Тя е част от единния и унифициран подход по реализацията на електронно управление на Община Велико Търново.
Всеки общински съветник разполага със специално програмиран таблет. Устройствата са свързани в мрежа, до която достъп имат само ползвателите на информационната система. Всички потребители на системата имат свое потребителско име и съответните права за работа в нея. Посредством web-базираното приложение се облекчава и ускоряват процедурите по отправянето на питанията, разглежданията на точките от дневния ред, гласуването, включително и поименният вот.
Информацията за всяко заседание е достъпна и актуална по всяко време. Вотът се отчита чрез мултимедията в Голямата зала на Общината, като нагледно биват представяни както резултатите от гласуванията, така и нужната съпътстваща информация.
Ползите от системата са многобройни - времето за подготовка на една сесия намалява в пъти, съкращава се времето за заседание, създава се ред в залата. Бързо и ефективно се отчитат и обработват резултатите след всяко заседание, включително и за кворума. В резултат Общинският съвет ще работи по-ефективно, ще бъдат спестени и разходите за хартия и консумативи.
Системата за безхартиено заседание на местния парламент е изцяло съобразена с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Правилника за организацията и дейността. Чрез нея се повишава прозрачността на вземането на решения, улеснява се и комуникацията между общинските съветници. Концепцията за електронната информационна система бе обявена по време на заседание, което се проведе през декември миналата година, като срещна широка подкрепа сред общинските съветници. С реализацията на идеята през юни е изпълнен шестмесечният срок за внедряването на съвременната технология.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.