27.06.2016 14:00

Велико Търново е сред шестте общински и областни центрове със стабилни финансови показатели

Събираемостта на данъците е с 10% над средната за общините

Велико Търново е сред шестте общински и областни центрове, които се отличават със стабилни финансови показатели. Това сочат анализи, изготвени от Министерството на финансите /МФ/ и Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Проучванията са направени във връзка с приетите измененията в Закона за публичните финанси и касаят просрочените задължения и процедурите по оздравяване.
Единствено при Велико Търново, Добрич, Кърджали, Монтана, Пловдив и София – град като общински и областни центрове се отчита намаляване на просрочените задължения по бюджетите им за периода март 2015 – март 2016 г. Показателите онагледяват постигнатото състояние на финансова стабилност и предприетите мерки за разплащане.
Велико Търново е извън списъка на 36 общини, спрямо които могат да бъдат предприети мерки за оздравяване от Министерството на финансите. Старопрестолният град изпълнява всички фискални правила и мерки, става ясно още от анализа. Данните показват, че Община Велико Търново не попада в нито една от шестте групи, в които са изброени общини с отклонения от критериите за финансова стабилност.
През миналата година Общинската данъчна служба реализира рекордна събираемост на местните данъци и такси, която надхвърли планираните постъпления. В общинската хазна приходите бяха за над 17,5 милиона лева. Усилията на местната власт са отчетени от Министерството на финансите, като Велико Търново е в топ 4 на градовете с най-високи общи нива на събираемост на местните данъци и такси – 75,9% при 65,9% средна стойност в страната.
Тенденцията продължава и през настоящата година, като само за първите пет месеца данъчните и неданъчни местни приходи са в размер на близо 10,7 милиона лева, или 61% от планираното.
Регулярно се предприемат и мерки за оптимизиране на разходите от второстепенните разпоредители с кредити, които се отнасят към консолидирания бюджет на Община Велико Търново. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.