17.10.2012 12:31

Популизмът може да е ефектен, но не е ефективен и не решава никакви обществено значими проблеми

Във връзка с неверни, неточни, спекулативни и манипулативни твърдения, свързани с реализацията на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”, финансиран по ОП „Околна среда „ 2007-2013, Кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов заявява следното :

„Не отговаря на истината твърдението, че улиците на град Велико Търново ще бъдат разкопавани два пъти в рамките на проекта за рехабилитация на ВиК мрежата. Тази теза може да е политически популярна и популистки благоприятна за печелене на кратковременни дивиденти за онези, които я развиват, но просто не отговаря на истината.

В рамките на проекта всички дейности са много стриктно, ясно и точно разписани, както във всеки проект, финансиран с европейски средства.

Не отговаря на истината твърдението, че едва ли не има опасно високи нива на запрашеност на въздуха в град Велико Търново. Според актуални изследвания и замервания, направени от РИОСВ-Велико Търново нивата на запрашеност в Старата столица в момента са в допустимите граници.

При референтни стойности от 50 микро грама на кубичен метър средните стойности през месец септември 40,335 !!!

До момента в света няма технология, която да позволява извършването на мащабни изкопни, ремонтни и строителни дейности по подмяна на ВиК мрежата без в процеса на тези дейности да се вдига прах и шум.

Предвидени са средства и  се полагат грижи да бъде контролирано задължението, което фирмите – изпълнители имат да оросяват районите, където се работи по разкопаването за изпълнение на проекта за рехабилитация на ВиК мрежата.

Прахът всъщност е нещо, което обилно се хвърля в очите на гражданите от партии и политици, които не могат да спечелят избори с разумни политически и обществено приемливи аргументи. Като не са в състояние да спечелят доверието на гражданите те се опитват поне да се полюбуват на напрежението, които биха могли да предизвикат, спекулирайки с полуфакти и полуистини.

Партии и политици, които не са в състояние да донесат на Велико Търново и региона инвестиция за подобряване на ВиК инфраструктурата от над 42 млн. лв., които нямат никакъв шанс през следващата една година да подпишат договори за още 68 млн.лв. илюстрират по красноречив начин учудването на европееца с българска практика Константин Иречек :”За мен най-лошото в България е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата”. Цитатът е от 13.12.1881г., но манталитетът на някой политици и партии е същият.

Проектът „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” се реализира при спазване на всички изисквания на финансиращите и контролиращи органи. До момента всички извършени одити са констатирали, че управлението и изпълнението на проекта се извършва съгласно изискванията и условията на  оперативната програма.

Велико Търново е един от малкото  български градове, който ще има привилегията след полагането на новите ВиК съоръжения да има изцяло, а не частично преасфалтирани улици, каквато е обичайната практика.

В резултат на реализацията на проекта сегашните загуби по преносната мрежа ще бъдат редуцирани от 70 на 20%, градът и региона ще имат модерна водна инфраструктура и възможност за реализация на проекти за цялостна рехабилитация на уличната мрежа.

Във връзка с реализирането на проекта Община Велико Търново апелира към гражданите да преминават с повишени внимание, при спазване на всички временни ограничения, обозначения и сигнализации в районите, където се извършват дейности по реализация на проекта.

За да не се затруднява движението на МПС в централната градска част няма да бъде затваряно движението по улиците „Христо Ботев” и „Независимост” по време на изкопните и монтажните дейности. Фирмите изпълнители ще работят и през нощта на най- невралгичните места, за да осигурят проходимост на централните градски улици.

Общината се обръща към всички граждани да проявят разбиране и търпение при причинените временни неудобства при реализацията на най-мащабния и важен от десетилетия инфраструктурен проект във Велико Търново, чиито краен срок на завършване е декември 2013 год..

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.