19.10.2012 17:20

Временна организация и безопасност на движението

Във връзка с дейностите по реализация на проект “Изграждане на водопровод и канализация на централна градска част град Велико Търново”, по проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния  фонд на Европейската общност” се въвежда временна организация и безопасност на движението за горепосочения обект,  като се затваря за движение на МПС:

1.1. Улица “Княз Дондуков Корсаков”   в участъка от кръстовището с улица „Христо Ботев“, през кръстовището на улица “Христо Ботев“ с  улица „Васил Левски“ до подземния паркинг на Община Велико Търново, за времето  от 22 октомври 2012 г.  до 31 октомври 2012 г.

1.2. По улица “Белчев”   до  улица ”Панайот Ангелов”, за времето  от 22 октомври 2012 г.  до 16 ноември 2012 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.