26.10.2012 13:50

Деца не са лишавани от възможността да спортуват в парка

Организаторите на спортни събития са длъжни да спазват нормативната уредба

Община Велико Търново заявява, че не отговаря на истината твърдението, публикувано в един от регионалните вестници твърдение, че деца са изгонени от парка и са лишени от възможността да карат ролери.

Парк „Марно поле” е ремонтиран по проект  „Повишаване на качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново” по оперативна програма „Регионално развитие”. Всички мероприятия, извършвани на територията на Община Велико Търново  се организират и съгласуват с общината, за което се издава съответното разрешение. Организация „Идея спорт” не организира масово спортуване, а  извършва търговска дейност в парк „Марно поле”, без Разрешение за търговска дейност на открито от Община Велико Търново. Отдаването на ролери под наем се заплаща по 1 лв. за тридесетминутно ползване, за което не се издава фиксален бон. Ролерите са стари и опасни за използване и  не съответстват на  изискванията за безопасност на чл. 69, ал.1 от Закона за защита на потребителя. Карането на ролери и скейтборд върху мраморното покритие около водната каскада на парка създава реална опасност от нещастни случаи и опасни инциденти с посетителите и спортуващите в  парка, за което отговорност носи общината.

Съгласно Наредбата за търговска дейност и чл.34 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система /последната беше скъсана демонстративно от ползвателите на ролери/, провеждането на спортни мероприятия на открито в парковете се допуска на определените за това места от Община Велико Търново.

На собственика на МПС, паркирано в парка, ще бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.