25.05.2017 14:00

Повече озеленяване и по-малко строителство ще има в новия градски център на Велико Търново

Повече зелени зони и по-малко строителство ще има в бъдещия нов градски център на Велико Търново, съобщи кметът Даниел Панов по време на заседание на Великотърновски общински съвет. Това предвижда новото техническо задание за частична промяна на подробния устройствен план за терена с площ от 180 декара. Плътността на застрояване в градската зона, която ще бъде оформена на мястото на старото военно училище, бе намалена до 40%. Озеленяването към всеки имот ще бъде между 40% и 60%. Около 9 декара ще са терените, отредени за спорт.
Заданието бе прието от Великотърновски общински съвет, като предстоят реалните процедури по промяна на подробния устройствен план. Даниел Панов обясни, че измененията отговарят на съвременните градоустройствени тенденции и са изготвени след проведените през последните няколко години обществени обсъждания. Техническото задание отговаря и на представените в публичното пространство седем концепции, дело на екипи от архитекти от Велико Търново.
„Приемането на техническото задание е много важна процедурна стъпка за реализацията на новия градски център. След измененията на подробния устройствен план ще обявим конкурс за идейно проектиране. Предложенията ще бъдат пуснати на обществено обсъждане, преди да изберем най-добрата концепция за бъдещия изглед на ларгото на Велико Търново. За стартиране на строителните дейности има осигурено финансиране в размер на 10 милиона лева от оперативна програма „Региони в растеж” и свързаните с нея финансови механизми”, коментира Даниел Панов.
Кметът на Велико Търново припомни и част от предложените идеи как трябва да изглежда новият център - да има пешеходно ларго, мултифункционална зала за конгреси, концерти, изложения, нови музеи, библиотека, зелени зони и спортни терени. Панов подчерта, че проектът за водния цикъл е съобразен с подробния устройствен план за старото военно училище, подменени са ВиК-съоръженията, но по разработката не са били предвидени средства са подравняване на терените. Експлоатационните дружества вече са проектирали дейностите по полагането на инфраструктурата за енерго и газоснабдяване.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.