16.12.2012 12:00

Конкурс за коледна украса на сгради и външни пространства

Регламент 2012

§ Конкурсът за коледна украса на сгради и външни пространства се провежда от 1 до 17 декември 2012 г. в община  Велико Търново.

§  Организатор  е Община Велико Търново.

§ Участници могат да бъдат всички граждани, фирми и институции, заявили желание в Община Велико Търново. Крайният срок е до 17 декември 2012г. Обявяването на победителите и връчването на наградите е преди коледния концерт, който ще се проведе пред сградата на Община Велико Търново на 21 декември 2012г. от 18:00ч.

§  Конкурсът има състезателен характер. Участниците са разделени в три категории:

o    корпоративни сгради – бизнес сгради, офиси, хотели, търговски обекти и др.;

o    жилищни сгради;

o    обществени сгради на институции – държавни, общински институции, училища, детски градини, клубове, кметства и др.

§  Участниците се оценяват според два критерия:

o    цялостна концепция на украсата;

o    оригиналност на идеята.

§  Цената на украсата не е обект на конкурса.

§ Участниците могат да включат в украсата и прилежащи към сградите открити пространства – дворове, градини, паркинги и др.

§ За регистрация в състезанието участниците трябва да представят на електронен носител кратък текст, в който излагат идеята и концепцията на тяхната коледна украса,  фото материали за реализацията на проекта – снимки, видеоклип и др., точния адрес на сградата/пространството, категорията сграда/пространство и контакти за обратна връзка. Конкурсните работи се подават в дирекция „Култура и туризъм” на Община Велико Търново, стая 411 или в Общинския център за услуги и информация на гражданите, както и на e-mail: kultura_vt@abv.bg.

§ Във всяка категория журито присъжда по три награди – първа, втора и трета. Присъжда се и една специална награда на Кметът на Община Велико Търново за най-оригинална украса. Наградите са произведения на изкуството за интериора на наградените сгради, осигурени от Община Велико Търново.

§ Оценяването на коледната украса, предложена от участниците в конкурса, се извършва от жури, определено от Кметът на Общината, в което са включени членове на Обществено-експертния съвет по култура и служители от дирекция „Култура и туризъм”. Журито оценява по точки предоставените на електронен носител материали и обектите на място. Класирането се извършва според събрания брой точки. Председател на журито е Кметът на Община Велико Търново.

§  Няма ограничения за броя реализирани проекти (украсени обекти) от един участник.

§  Разходите за коледната украса са за сметка на участниците в конкурса.

§ Като организатор на конкурса, Община Велико Търново си запазва правото да използва безвъзмездно най-добрите снимки в свои рекламни материали.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.