16.12.2012 12:00

Зимно поддържане на Община Велико Търново – телефони за оперативна връзка

Сезон 2012г. - 2013 г.

 Община Велико Търново обявява следните телефони за оперативна връзка, на които гражданите могат да подават информация, сигнали и оплаквания във връзка със  зимното почистване:

             ОБЩИНА  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО                       

 Дежурен Общински съвет за сигурност             

                                                                                                       ( денонощни )        062 624 076

                                      ( денонощни )        062 619 102             0887 209 451

            

       Допълнителни телефони за сигнали за зимното поддържане

  инж. Цанко Бояджиев          062 619 512                 0888 535 603

                          Началник отдел “ТИ”                                          

                          Зимно поддържане  на улична  мрежа гр. Велико Търново

Изпълнител фирма – ”ТИТАН - АС” ЕООД                                 

                           Дежурни телефони зимна поддръжка               

                           Дневен ( 8:00 – 17:00 ч.)           062 637 971           

                           Нощен ( 17:00 – 8:00 ч.)            0893 337 595

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.