17.12.2012 08:00

„Зелена и достъпна градска среда” 2012 - обществено обсъждане на предложените от Община Велико Търново обекти

Във връзка с кандидатстване за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие", схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”, Община Велико Търново инициира публично обсъждане на обектите, които са предложени за включване в проектното предложение. Общественото обсъждане ще се проведе на 21.12.2012 г.петък ) от 10:00 часа, в голяма зала на Община Велико Търново.

Обектите са  подбрани по два критерия, а именно:

Да са обществено значими, предназначени за широко ползване, както  и да допринесат за съществено подобряване на градската среда, както функционално, така и естетически;

§   Изграждане на парк и детска площадка в кв.Зона В.

§   Изграждане на парк и детска площадки в кв.Чолаковци.

§   Изграждане на спортна площадка в кв.Чолаковци.

§  Парк „Никола Габровски“ - детска и спортна площадка, ограда и поливна система, реконструкция на ВиК и външна тоалетна.

§   Парк ”Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система.

§   Благоустрояване на парково пространство на ДКС ”Васил Левски”.

§   Благоустрояване на междублоково пространство в кв. Бузлуджа.

§   Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк ”Света гора”.

§   Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. "Илия Янулов”.

Да надградят като обхват вече реализираните инвестиции  през периода 2010-2012г.

§   Довършване на тротоарна настилка около парк Майка България.

§   Парк ”Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система.

§   Парк ”Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда.

§   Парк ”Акация” - изграждане на поливна система.

§  Довършителни дейности по благоустрояване на кв.231 /изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка/.

Вашите становища и предложения за посочените обекти можете да изпращате на e-mail: mayorvt@vt.bia-bg.com

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.