30.03.2022 11:00

Информация за вписаните в Националния туристически регистър по Програма за ползване на хуманитарна помощ

Във връзка с отпускането на средства на местата за настаняване вписани в Националния туристически регистър по Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна, съгласно РМС № 145/10.03.2022 г. Ви предоставяме информация относно метода и условията за настаняване на украински граждани на територията на Община Велико Търново.
Желаещите от Вас, които имат намерение да ползват тези средства в т.ч. хотелиери, собственици на къщи за гости и т. н, следва да се запознаят с РМС № 147/12.03.2022 г. и да попълнят приложеният формуляр на електронна поща ua.displaced@tourism.government.bg С решение на българското правителство всички бягащи от военните действия в Украйна, влезли на територията на България от 24 февруари насам, получават временна закрила, съгласно РМС № 144 от 10.03.2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България. Право на временна закрила имат всички украинци, напуснали страната след 24.02.22 г., като лицата трябва да се регистрират до 31.03.22 г., за да им бъде издаден регистрационен документ (ламинирана карта) със снимка и QR код. Регистрацията се осъществява на граничния пункт.
Получилите временна закрила имат право на помощ за подслоняване и изхранване (закуска, обяд и вечеря) в места за настаняване – в общ размер на 40 лева на ден без ДДС (условието важи и за лицата под 18 години), в т.ч. туристически данък, за срок от 3 месеца. Същата помощ получават и лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда у нас, но за срок от 1 месец от датата на заявяването.
Сумата ще се предоставя на хотелиери, осъществяващи настаняване и изхранване на разселени лица от Република Украйна в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър. Също така помощта се предвижда да се използва в обектите на Националния осигурителен институт, болници, лечебни центрове и почивни станции, собственост на държавата и общините. За подслон ще бъдат използвани при възможност ученически и студентски общежития, центрове за личностно развитие, обекти на образователното министерство и висшите училища.
Всички места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, задължително следва да въвеждат данните в регистрите за настаняване съгласно чл. 116,  ал. 1 и ал. 5 от Закона за туризма в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), предвид това, че при заявяване на средствата ще се извършва проверка чрез системата.
Средствата ще се изплащат ежемесечно от бюджета на Министерството на туризма след одобрение от Министерския съвет, по предложение на министъра на туризма на база на фактически извършени разходи.
Заявленията за изплащане на средствата ще се подават по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), като приемът ще стартира, както следва:
За отчетния период от 24.02.2022 г. до 31.03.2022 г., ще започне в 10:00 часа на 01.04.2022 г. до 16:30 часа на 05.04.2022 г.
За отчетния период от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г., ще започне в 10:00 часа на 01.05.2022 г. до 16:30 часа на 05.05.2022 г.
За отчетния период от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г., ще започне в 10:00 часа на 01.06.2022 г. до 16:30 часа на 05.06.2022 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.