27.10.2022 17:00

Велико Търново получава средства за нови ВиК-мрежи в кварталите „Света гора“, „Асенов“ и под ул. „Опълченска“

Кметът Даниел Панов подписа договора за финансиране в МРРБ

Цялостно обновяване на инфраструктурата в кв. „Света гора“ във Велико Търново предстои да стартира, след МРРБ одобри окончателно проекта на общината за обновяване на ВиК-мрежите под няколко основни улици. Кметът Даниел Панов подписа договора за финансиране в регионалното министерство, а инвестиционното намерение е с пълна техническа готовност и избрани изпълнители. На финал е съгласуването с Министерството на културата.
В кв. „Света гора“ ще бъдат сменени основните водопроводи и канализация под улиците „Сливница“, „Димитър Найденов“ и продължението на мрежата по ул. „Теодосий Търновски“ към обръщалото под студентските общежития. Нова ВиК-мрежа ще бъде положена и под ул. „Ксилифорска“ в кв. „Асенов“. Решение, чакано повече от 20 години, намира още един проблем – канализацията под ул. „Опълченска“. Тя ще бъде подменена, заедно с помпена станция за отпадните води.
След приключване на строителните работи по подземната инфраструктура, всички гореописани улици ще бъдат цялостно преасфалтирани и с обновени тротоари. Средства за тези дейности са осигурени по проекта на Община Велико Търново „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.
Вече е в ход и друг инфраструктурен проект за кв. „Света гора“ – основен ремонт на пътя между жп гарата и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Финансирането е със собствени средства, в момента се извършва разширяване на участъка от жп гарата до разклона за парк „Боруна“ и парк „Света гора“, както и обезопасяване на скалните маси. Отсечката с дължина от близо 2,5 км. ще бъде с нови бордюри и тротоари, както и цялостно преасфалтирана. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.