16.06.2013 16:00

Даниел Панов обсъди важно предложение с еврокомисар Кристалина Георгиева

   Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов взе участие в заседанието на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, провело се в град Русе. По време на среща с еврокомисар Кристалина Георгиева господин Панов и кметът на Община Бургас са обсъдили възможността за промяна на нормативната база, което да позволи органите за противопожарна защита, както и Гражданска защита да преминат на пряко подчинение на общините. Изразена е била убеденост, че когато двете институции станат второстепенни разпоредители на бюджетни средства, ще имат възможност да работят в много по-тясна, оперативна и ефективна връзка, взаимодействие и координация с общините. Единодушно е констатирано, че въвеждането и приемането на европейската и световна практика тези служби и структури да са под ръководството на общините, качествено ще подобри политиките по сигурността на гражданите при защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, както и на преодоляване на последствията. Оперативните щабове за защита на населението са общински и под ръководството на кметовете и по-добрата координация с противопожарните органи, както и с Гражданска защита, ще направи съвместните действия по-успешни и ефективни.
По време на заседанието бяха обсъдени и следните основни въпроси:
-   Рамка за позиция за предстоящи срещи на Управителния съвет с ръководството на Народното събрание и на парламентарните групи и с министър-председателя;
-   Тематична насоченост и подход за организация на Деня на диалога между законодателна и местна власт;
-   Актуална информация по подготовката на Споразумението за партньорство за периода 2014г. - 2020г.;
-   Предложение за разпределение на финансовия ресурс по приоритетна ос I на ОП „Региони в растеж” 2014г. - 2020г.;
-   Актуализация за състава на контактните групи на НСОРБ с министерства и ведомства;
-   Позиция по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.