03.07.2013 08:30

Даниел Панов изпълни основният си ангажимент към жителите на село Беляковец

   Завърши основният ремонт на пътя от Велико Търново до село Беляковец. Въпреки неблагоприятните атмосферни условия голямо количество специализирана техника и 15 работници извършиха цялостен ремонт на пътя.
Положени са 1 078 тона асфалт. Ремонтирани са 11 000 квадратни метра пътна настилка. На местата, където е имало необходимост са направени изравнявания на настилките и изкърпване на участъците с частично нарушаване целостта на асфалтовото покритие. С 240 000 лв., които са част от инвестиционната програма и са осигурени чрез целева субсидия, село Беляковец има вече изцяло подновена пътна връзка с град Велико Търново. По време на среща с обществеността на селото в края на месец ноември 2012 година, кметът на Община Велико Търново Даниел Панов пое ангажимент да бъде извършен цялостен ремонт на пътя до Беляковец.
 
 Продължава частичният ремонт и изкърпване на уличната мрежа в град Велико Търново. Веднага след стабилизиране на метеорологичните условия и финализиране на процеса по уплътняване на участъците от улиците, по които се реализира ВиК проекта, около 15 юли ще започне цялостно преасфалтиране на улиците „Христо Ботев”, „Независимост”, „Стефан Стамболов”, „Зеленка” и други.  Осигурено е необходимото финансиране с целеви средства за цялостно подновяване на асфалтовите настилки по тези улици. Изготвен е подробен график, както и временна организация на движението за дните, в които поетапно ще се извърши мащабното преасфалтиране на улиците. Всички граждани и фирмите, извършващи обществени пътнически превози ще бъдат информирани своевременно за началото и графика на полагането на новата асфалтова настилка на улиците.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.