26.07.2013 22:00

Даниел Панов обсъди с Министъра на отбраната важни за Велико Търново проблеми

   Днес, 26 юли, петък, кметът на Община Велико Търново Даниел Панов се срещна и разговаря с Министъра на отбраната г-н Ангел Найденов. След като участваха в тържественият военен ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите и сержантско на кадетите от випуск 2013 на Национален военен университет „Васил Левски“ двамата проведоха разговор в кабинета на кмета.
Даниел Панов е поставил пред Министъра на отбраната четири важни за развитието и просперитета на Велико Търново проблема. Кмета е поискал от г-н Найденов съдействие за бързо придвижване на необходимите документи и процедури, свързани с ремонта на Военен клуб. След пожара сградата беше разчистена, но извършването на необходимите възстоновителни и ремонтни дейности се бавят заради незавършени процедури.
Вторият поставен проблем е свързан с необходимостта да се завърши процеса по оформяне на всички документи и окончателно приключване ремонта и разширението на детска градина „Здравец“. Третият въпрос, по който Даниел Панов е поискал съдействието на Министъра на отбраната е деактуването от публична държавна в публична общинска собственост имоти на министерството, които не се стопанисват и управляват добре. Кмета е изразил увереност, че този процес ще даде възможност за реализиране на важни за града и общността проекти.
Четвъртият проблем, по който кметът на Община Велико Търново е получил разбиране и обещание за съдействие при деактуване  на клуб „Българско войнство“ на улица “Никола Габровски“ и прехвърляне собствеността на имота на Община Велико Търново. Великотърновски общински съвет вече прие решение, с които след прехвърляне на собствеността в общинска той ще бъде предоставен на "Общински съвет на офицерите и сержантите от запаса и резерва“ за цели, свързани с дейността на организацията. В края на срещата Даниел Панов изрази удовлетвореността си от конструктивният диалог с Министъра на отбраната и заяви убедеността си, че коментираните теми и проблеми ще получат бързо и благоприятно за Велико Търново и неговите граждани решение.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.