08.10.2013 15:00

Учредяване на Асоциация на общините със селища и територии на културно - историческо наследство

Даниел Панов бе избран за Председател на Управителния съвет на новоучредената асоциация. Тя ще работи за по - доброто опазване на уникалното културно - историческо наследство.
Съучредители на Асоциацията станаха общините Велико Търново, Банско, Балчик, Трявна, Елена, Дряново, Горна Оряховица.
Очаква се към Асоциацията да се присъединят още много български общини, които не присъстваха днес на учредяването, но са изпратили документи, потвърждаващи тяхното желание за членство.
Очаква се в края на ноември или в началото на декември чрез побратименият на Велико Търново град Байон във Франция, Асоциацията да стане член на Европейската мрежа на градовете с културно - историческо наследство.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.