22.10.2013 12:30

Подготовка на Община Велико Търново за сезон зима 2013 / 2014 година

Във връзка  с дейностите по подготовката за зимния сезон 2013 – 2014 година, Община Велико Търново със Заповед на кмета  e изготвен доклад за състоянието на основните дейности, обекти и сектори, които са пряко свързани съ снеговалежите, снегопочистването и ниските температури.
В началото на есенно - зимния сезон, всички училища, детски градини и извънучилищни звена в Община Велико Търново имат необходимата готовност и подготовка. Източниците на отопление са различни: газ, централно парно, дизелово гориво, пелети, ел. енергия, като съответно за специфичните дейности са обучени правоспособни огняри, преминали курс за работа със съответния вид гориво, извършена е необходимата профилактика на котлите и инсталациите. Учебно-възпитателните обекти, които ще се отопляват през сезон 2013 г./ 2014 г. на територията на общината са общо 46.
В края на октомври предстоят ремонтни дейности по проект „Енергийна ефективност” за училища СОУ „Вела Благоева”, СОУ „Владимир Комаров и  ЦДГ „Първи юни”.
 
В края на довършителен етап е преминаването на отопление от дизелово гориво на  компресиран метан  в училищата – ОУ ”Д-р Петър Берон” гр. Дебелец и ОУ ”Неофит Рилски” гр. Килифарево.
Във връзка с готовността на детските ясли през месец септември в детска ясла „Мечо Пух” бе монтирана PVC дограма, която значително ще подобри енергийната ефективност на сградата. Предвижда се до края на октомври в Дом за стари хора „Венета Ботева” да приключи проект за газифициране на сградата, като ще се запази и възможността за централно топлоподаване от „Топлофикация” АД.
 
Подготовката за зимното поддържане на улиците и пътищата на територията на Община Велико Търново обхваща периода между края на зимния сезон 2012 г. / 2013 г. и началото на новия зимен сезон 2013 г./ 2014 г.
Дължината на уличната мрежа на град Велико Търново, която е предмет на зимна поддръжка е 114,6 км., а на общинската пътна мрежа – 231,1 км., от които бивша четвъртокласна пътна мрежа –  167,5 км  и  местни общински пътища - 63,6 км.
 
През този период са изпълнявани и се изпълняват текущи ремонти за подобряване на експлоатационното състояние на пътната и улична мрежа на територията на Община Велико Търново, направа на хоризонтална маркировка (пешеходни пътеки), поставяне на нови пътни знаци и пътни принадлежности, поддръжка на светофарните уредби, ремонт и просветляване на общински пътища, както и други дейности.
За подготовка на уличната мрежа на град Велико Търново за експлоатация през предстоящия  зимен  сезон  2013 г. - 2014 г.  е предвидено изкърпване с асфалтова смес на около 3 600 м2 от уличните настилки в града. До момента са изкърпени улица ”Вихрен”, основна транспортна улица за кв. ”Картала”, ул. ”Димитър Буйнозов”. След приключване на различни етапи от водния цикъл са пресфалтирани и ул. ”Бачо Киро”, ул. ”Седми юли”, ул. ”Христо Ботев”, ул. ”Независимост”, ул. ”Стефан Стамболов” и ул. ”Зеленка”.
Положени са цялостно и частично тротоарни настилки  на ул. ”Марно поле” около парк „Марно поле”, ул. ”Н. Габровски” в Западна промишлена зона с дължина 1 300м., ул. ”Георги Бакалов”, ул. ”Беляковско шосе” под КАТ.
Осветяване с прожектори е монтирано на три пешеходни пътеки в град Велико Търново – на ул. ”Независимост” при кръстовището с ул. ”Рафаел Михайлов”, на ул. ”Васил Левски”,  и на ул. ”България” при кръстовището с ул. ”Възрожденска”.
Поставени са 70 броя нови пътни знаци Д 17 ”Пешеходни пътеки”, ограничителни колчета против неправилно паркиране на пътни превозни средства, както и пешеходни парапети покрай училищата в града за допълнително обезопасяване. Направена е хоризонтална напречна маркировка на пешеходни пътеки със студен пластик на ул. ”България”, ул. ”Краков”, ул. ”Никола Габровски”, ул. ”Бачо Киро”, ул. ”Христо Ботев”, ул. ”Независимост” и ул.”Стефан Стамболов” в обем на 250 м2.
По отношение на общинската пътна мрежа са направени ремонти и частични преасфалтирания на обща стойност 480 793, 35 лв. за участъците "Велико Търново - Беляковец", Арбанаси – Шереметя, “Павликени – Паскалевец” (в  участъка  на  територията  на Община Велико Търново).
Със Заповеди на кмета също така е назначена комисия, която  да направи оглед на фирмите, ангажирани със снегопочистването и поддържането на пътищата от републиканската и общинска мрежа на територията на Община Велико Търново, както и на уличната мрежа на град Велико Търново и набележи при необходимост мероприятия за осигуряване на нормално движение на автотранспорта и пешеходците при зимни условия. В срок до 15.11.2013 г. фирмите по зимното поддържане на общинските и републикански пътища, както и кметствата, трябва да изготвят и представят в Община Велико Търново организационните си планове за снегопочистването и мерките срещу зимните заледявания, в районите за които отговарят.
Фирмите ангажирани със зимното поддържане следва  от 15 ноември 2013 г. да започнат да дават денонощни дежурства и да са в готовност за зимно поддържане на уличната мрежа  на град Велико Търново и пътна мрежа на територията на Община Велико Търново.
В населените места на територията на общината към настоящия момент са извършени изкърпвания  и реконструкции на уличната мрежа в 20 населени места на обща стойност от 98 579, 51 лв. Отпуснати са бюджетни средства за закупуване на нафта във връзка със зимното поддържане. Извършено е  прочистване на уличната мрежа от изсъхнали клони, както и просветляване на общинските пътища в необходимите участъци. Извършен е оглед на подходите към гробищните паркове и местните чешми.
При възникване на критични ситуации, вследствие на продължителен и обилен снеговалеж, последици и обледенявания и рязко понижение на температурите, постоянната общинска комисия за защита на населението ще бъде превеждана в готовност.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.