Повторно използване на информация от обществения сектор

Повторно използване на информация от обществения сектор е използването на:
 
  1. информация от обществения сектор, включително информация, която съдържа пространствени данни, за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена и събрана в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор;
  2. научноизследователски данни за търговски или нетърговски цели, при условие че са създадени и събрани чрез публично финансиране и са направени публично достояние от изследователите, организациите, осъществяващи научни изследвания, или организациите, финансиращи научни изследвания.
Icon Искане за повторно използване на информация от обществения сектор (31,0 KB)
Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл.15, ал.1, т 4 или на портала по чл.15г от Закона за достъп до обществена информация.
 
Когато искането е подадено по електронен път, отговорът се израща също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.
 
Когато искането е подадено чрез портала по чл.15г от Закона за достъп до обществена информация, организациите от обществения сектор публикуват исканата информация на портала.
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.