Обществено обсъждане

Публикуван за обсъждане

Документ Дата на
откриване
Дата на
приключване
Брой
коментари
Обява за провеждане на среща за обществено обсъждане на ДОВОС и ДОСВ за обект "Изграждане на автомагистрала "Русе - Велико Търново" 25.10.2017 01.12.2017
0

 

Архивиран

Документ Дата на
откриване
Дата на
приключване
Брой
коментари
Покана за обществено обсъждане проект за Бюджет 2017 и поемане на общински дълг през 2017 година. Общественото обсъждане ще се проведе на 28.12.2016 г. /сряда/ от 10.30 ч. в Голяма зала на Община Велико Търново 19.12.2016 28.12.2016
0
Покана за обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2014 г. 29.01.2015 05.02.2015
0
Обществено обсъждане на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново 12.11.2014 19.11.2014
0
Покана за обществено обсъждане проект за бюджет 2015 и поемане на общински дълг през 2015 година 10.11.2014 21.11.2014
0
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати клас В 10.09.2014 24.09.2014
0
Проект правилник за вътрешния ред и организацията на работа в общински приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново 09.09.2014 24.09.2014
0
Обществено обсъждане на предложение за приемане на проект за бюджет 2013 година на Община Велико Търново 28.01.2013 04.02.2013
11
Покана за обществено обсъждане на отчет 2012, Бюджет 2013 г. и поемане на общински дълг през 2013 година 29.01.2013 30.01.2013
0

 

 

 
© 2017 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.