Обществено обсъждане

Архивиран

Документ Дата на
откриване
Дата на
приключване
Брой
коментари
Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2017 г. 27.03.2018 13.04.2018
0
Обществено обсъждане на Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и План за застрояване /ПРЗ/ за УПИ Х, ХI-10, ХII-11, ХIII-11, ХIV-74, кв.570 12.03.2018 20.03.2018
0
Открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително 16.02.2018 19.03.2018
0
Покана за обществено обсъждане, относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг през 2018 година 23.01.2018 27.02.2018
1
Покана за обществено обсъждане проект за Бюджет 2018 г. и поемане на общински дълг през 2018 година 04.01.2018 04.01.2018
0
Обява за провеждане на среща за обществено обсъждане на ДОВОС и ДОСВ за обект "Изграждане на автомагистрала "Русе - Велико Търново" 25.10.2017 01.12.2017
0
Покана за обществено обсъждане проект за Бюджет 2017 и поемане на общински дълг през 2017 година. Общественото обсъждане ще се проведе на 28.12.2016 г. /сряда/ от 10.30 ч. в Голяма зала на Община Велико Търново 19.12.2016 28.12.2016
0
Покана за обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2014 г. 29.01.2015 05.02.2015
0
Обществено обсъждане на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново 12.11.2014 19.11.2014
0
Покана за обществено обсъждане проект за бюджет 2015 и поемане на общински дълг през 2015 година 10.11.2014 21.11.2014
0
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати клас В 10.09.2014 24.09.2014
0
Проект правилник за вътрешния ред и организацията на работа в общински приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново 09.09.2014 24.09.2014
0
Обществено обсъждане на предложение за приемане на проект за бюджет 2013 година на Община Велико Търново 28.01.2013 04.02.2013
11
Покана за обществено обсъждане на отчет 2012, Бюджет 2013 г. и поемане на общински дълг през 2013 година 29.01.2013 30.01.2013
0

 

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.