Обществено обсъждане

Публикуван за обсъждане

Документ Дата на
откриване
Дата на
приключване
Брой
коментари
Обществено обсъждане на Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и План за застрояване /ПРЗ/ за УПИ Х, ХI-10, ХII-11, ХIII-11, ХIV-74, кв.570 12.03.2018 20.03.2018
0
Открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително 16.02.2018 19.03.2018
0

 

Архивиран

Документ Дата на
откриване
Дата на
приключване
Брой
коментари
Покана за обществено обсъждане, относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг през 2018 година 23.01.2018 27.02.2018
1
Покана за обществено обсъждане проект за Бюджет 2018 г. и поемане на общински дълг през 2018 година 04.01.2018 04.01.2018
0
Обява за провеждане на среща за обществено обсъждане на ДОВОС и ДОСВ за обект "Изграждане на автомагистрала "Русе - Велико Търново" 25.10.2017 01.12.2017
0
Покана за обществено обсъждане проект за Бюджет 2017 и поемане на общински дълг през 2017 година. Общественото обсъждане ще се проведе на 28.12.2016 г. /сряда/ от 10.30 ч. в Голяма зала на Община Велико Търново 19.12.2016 28.12.2016
0
Покана за обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2014 г. 29.01.2015 05.02.2015
0
Обществено обсъждане на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново 12.11.2014 19.11.2014
0
Покана за обществено обсъждане проект за бюджет 2015 и поемане на общински дълг през 2015 година 10.11.2014 21.11.2014
0
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати клас В 10.09.2014 24.09.2014
0
Проект правилник за вътрешния ред и организацията на работа в общински приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново 09.09.2014 24.09.2014
0
Обществено обсъждане на предложение за приемане на проект за бюджет 2013 година на Община Велико Търново 28.01.2013 04.02.2013
11
Покана за обществено обсъждане на отчет 2012, Бюджет 2013 г. и поемане на общински дълг през 2013 година 29.01.2013 30.01.2013
0

 

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.