„Център за психично здраве - Велико Търново” ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност:

 • спешна психиатрична помощ;
 • диагностика и лечение на лица с психични разстройства;
 • периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж;
 • психотерапия и психо-социална рехабилитация;
 • психиатрична и психологична експертна дейност;
 • създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето;
 • промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението;
 • информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;
 • научноизследователска дейност в областта на психичното здраве;
 • откриване на легла за диагностичен и лечебен престой;
 • предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане;
 • извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

ЕИК 104 525 651

Управител на дружеството: д-р Марияна Петрова

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.