Регистър на общински търговски дружества - Община Велико Търново

„Инвестстрой – 92” ЕООД

Управител: Свилен Димитров, тел. 062 / 625-927, 0889 916 487


Обредни дейности” ЕООД

 Управител: Евгени Стоев, тел. 062 / 630-336, 0888 378 202


„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

Управител: инж. Иван Димитров, тел. 062 / 621-937, 0886 696 968


„Царевград Търнов” ЕООД

Управител: Борислав Йорданов, тел. 062 / 622-148, 0882 556 642


„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД /„МЦРСМ І” ЕООД/

Управител: д-р Румяна Съботинова, тел. 062 / 641-934, 0887 280 140


„Комплексен онкологичен център - Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/

Управител: д-р Иван Николов, тел. 062 / 620-249, 0879 829 816


„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД /„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД/

Управител: д-р Теодора Чолакова, тел. 062 / 623-598, 0889 422 788


„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД /„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/

Управител: д-р Марияна Петрова, тел. 062 / 623-796, 0888 757 868


„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/

Управител: д-р Стела Стефанова, тел. 062 / 623-887, 0888 285 698


ОП “Горско стопанство”

Управител: Татяна Рачева, тел. 062 / 627-939, 0884 996 636


ОП “Спортни имоти и прояви"

Управител: Петко Павлов, тел. 062 / 628-315, 0888 988 789


ОП ”Реклама - Велико Търново"

Управител: Илиян Недев, тел. 062 / 606-112, 0884 799 830


ОП ”Зелени системи"

Управител: Паша Илиева, 0884 740 055


Общинско кабелно радио - Велико Търново

Управител: Севдалина Вълковска, тел. 062 / 620-519, 0887 641 423

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.