„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност:

  • изготвяне на проекти;
  • изграждане, поддържане експлоатиране на паркинги и гаражи на територията на Общината;
  • картотекиране и водене на отчет паркингите на свободен режим;
  • извършване на охрана и контрол върху обекти и други дейности.

ЕИК 104 523 747

Управител на дружеството: инж. Иван Ламбов Димитров

Служебен телефон: 062 / 62 96 95

Работно време на дружеството:

В работни дни: 8:00 ч. до 17:00 ч.

Работно време с граждани: 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Приемен ден на управителя: Всеки понеделник от 9:00 ч. до 11:00 ч.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.