„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност:

  • диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания;
  • периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус);
  • диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции;
  • периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности;
  • експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
  • промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания;
  • информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
  • научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
  • откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой;
  • извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

ЕИК 104 527 481

Управител на дружеството: д-р Теодора Чолакова

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.