„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД

Предмета на дейност на дружеството е осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

ЕИК 104 525 231

Управител на дружеството: д-р Румяна Съботинова

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.