„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност:

 • Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания;
 • Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок;
 • Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния;
 • Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други;
 • Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания;
 • Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район;
 • Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти;
 • Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработва, регистрира и наблюдава контактните лица;
 • Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ;
 • Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата;
 • Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности;
 • Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район;
 • Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска;
 • В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район;
 • В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация;
 • Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.

ЕИК 000 130 104

Управител на дружеството: д-р Стела Стефанова

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.