„Инвестстрой – 92” ЕООД

Oт 12.07.2011г. дружеството е с предмет на дейност:

  • осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството инвеститорски контрол;
  • административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация;
  • осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закон.

ЕИК 814 191 534

Управител на дружеството: Свилен Димитров

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.