30.05.2014 18:20

Със своя заповед Даниел Панов разпореди наблюдение и контрол на водните нива на реките в цялата община

Във връзка с обилните валежи през последните дни със своя заповед кмета на Община Велико Търново Даниел Панов разпорежда на експерти в общинска администрация да осъществяват периодично наблюдение и контрол на водното ниво на река Янтра, преминаваща през територията на град Велико Търново.
Със същата заповед на кметовете на населени места и кметските наместници на територията на цялата община е вменено задължението при интензивни и силни валежи от дъжд да осъществяват периодично наблюдение и контрол на водното ниво на реките, преминаващи през територията на населените места. При рискове от опасно повишаване на водните нива кметовете и кметските наместници са длъжни своевременно да докладват на дежурният на общинска служба „Сигурност”.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.