24.10.2014 16:00

Даниел Панов видя на място последиците от високите нива на реките в общината

Кметът на Община Велико Търново лично обходи и видя всички критични точки, за които през изминалата нощ е съществувал потенциален риск от преливане на реките.
В Дебелец и Килифарево Даниел Панов се срещна и разговаря с кметовете на двата града, с експерти и много граждани.
Той разпореди спешно да бъдат изготвени и актуализирани проекти за почистване на критичните места по поречието на реките. В началото на следващата седмица проектите ще бъдат внесени веднага в Междуведомствената комисия за защита на населението от бедствия и аварии. Очаква се непосредствено след разглеждането и одобрението на проектите да започне работа за почистване на речните корита от събраната дървесна маса, както и наноси, които са образували малки своеобразни „островчета” в реките. Всичко това пречи на нормалният отток на водите и е предпоставка за проблеми при високи водни нива.
В района на Килифаревският манастир пристигна аварийна група на ВиК „Йовковци”, която веднага започна работа по възстановяване на прекъснатото водоподаване за манастира.
В началото на прохода Хаинбоаз кметът на Община Велико Търново Даниел Панов обсъди с областният управител проф. Георги Камарашев възможността да бъде решен съществуващ проблем с натрупване на дървесна маса около хидротехническо съоръжение, отвеждащо вода от планинските склонове. Разчистването на дървесната маса ще позволи нормално и бързо оттичане на повърхностните води и заустването им в реката.
В момента обстановката е спокойна. Въпреки относително високи водните нива на реките те са много под критичните си точки. Не съществува опасност за хората и жилищата в крайречните зони.
Господин Панов разпореди общински експерти, заедно с кметове на населени места и кметски наместници в събота и неделя непрекъснато да наблюдават, периодично да докладват и при необходимост да предприемат мерки, ако водните нива на реките се повишат отново.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.