31.10.2014 12:20

Даниел Панов участва в заседание на УС на НСОРБ

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов участва в провеждащо се в София заседание на Управителният съвет на националното сдружение на общините в Република България.
Основните теми в дневният ред на заседанието са:
- Отчет за дейността на УС на НСОРБ през 2014 година;
- Програма за дейността на НСОРБ за 2015 година;
- Проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ;
Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2014 година и проектобюджет за 2015 година;
Предложение за създаване на фонд „Общинска солидарност“;
- Проекти на Споразумения за сътрудничество с МС и НС;
- Предложение на НАПОС за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НСОРБ;
- Позиция по определянето на услуга „Приемна грижа“ за делегирана държавна дейност;
- Подобряване вътрешните регламенти и условия за административно финансово управление на НСОРБ;
- Организационни въпроси по провеждането на Общо събрание и Национална годишна конференция на НСОРБ (3 – 4 декември 2014 година);
- Свикване заседание на Общото събрание и организационни въпроси;
- Видове и критерии за присъждане на ежегодните награди на НСОРБ.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.