31.10.2014 15:00

Кампанията против трафик на хора ще завърши с „Дискусионно кафене”

В продължение на повече от месец местната комисия за борба с трафика на хора и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Община Велико Търново провеждат информационна кампания по повод 18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора. Бяха организирани редица мероприятия с ученици и студенти, като основната цел беше да информират и обучават превантивно основните рискови групи.
Като заключителна част на Кампанията МКБТХ и МКБППМН организират „Дискусионно кафене“, където основно ще се обсъждат теми, свързани с превенция трафика на хора.
Събитието ще се състои на 03.11.2014 г. – понеделник, от 13:30ч. в зала 30 на Младежки дом, Велико Търново. Ще започне с открит урок по темата „трафик на хора“, който ще изнесат ученици-доброволци към МКБТХ – те ще запознаят всички присъстващи с рисковете и опасностите от попадане в трафик, рисковите групи, както и начините за предпазване.
След открития урок всички присъстващи ще се включат в т.нар. „Дискусионно кафене“, където по групи ще обсъждат и споделят опит и идеи, свързани с по-ефективна превенция на трафика на хора на местно ниво.
„Дискусионното кафене“ е иновативен метод за генериране на идеи, при който за кратко време може да се обмени голямо количество знания, опит, идеи и различни гледни точки от участниците в него.
На събитието са поканени доброволци към МКБТХ, деца и ръководители от ЦРДМ „Отвори очи“, Ученически клуб на здравето „Живей!“ към РЗИ – Велико Търново, ученици от няколко училища във Велико Търново – СОУ „Вела Благоева“, Старопрестолна гимназия по икономика, ЕГ „Проф. д-р. Асен Златаров“, ОУ „Патриарх Евтимий“, студенти, както и представители на организации и институции, имащи отношение към явлението „трафик на хора“. Целта на мероприятието е както да се чуе гласът и идеите на младите хора, така и да бъде споделен опитът и знанията на хората, работещи за подобни социални каузи.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.