27.11.2014 15:30

Община Велико Търново впечатли с данъчната си политика представителя на Световната банка

Община Велико Търново съдейства на Световната банка при изготвяне на стратегия за подпомагане на България

Община Велико Търново ще съдейства на Световната банка при изготвяне на стратегия за подпомагане на България. Това стана ясно днес след среща на заместник-кмета по икономическо развитие Снежана Данева, главните финансисти на общината и постоянния представител на Световната банка в България господин Антъни Томпсън.
Госпожа Данева представи на господин Томпсън инвестиционния климат и икономическия профил на Община Велико Търново, също така и предизвикателствата пред общината в намеренията за привличане на нови сериозни инвестиции и поддържане на устойчив и благоприятен климат за бизнеса, който вече извършва дейност на територията на общината.
Томпсън оцени като „окуражителни“ за България примерите на Велико Търново по отношение на устойчивата данъчна политика, стабилните демографски показатели в региона и привлекателната бизнес среда.
Целта на Световната банка в България е да спомага държавата да се възползва максимално от членствата си в групата на Световната банка и Европейския съюз чрез постигане на икономически растеж, споделен от цялото общество. На срещата бяха обсъдени още процесите, чрез които да се постигне този растеж. Акценти бяха поставени в отношенията между местната и централната власт и децентрализацията като процес, спомагащ за социалния и икономически баланс между общините в България. Беше обсъдено и усвояването на европейски средства и препятствията, пред които са изправени общините с налагане на финансови корекции. Община Велико Търново посочи своя пример при изпълнението на проекти за над 140 млн. лева и необходимостта за бъдещ етап чрез тези средства да се изграждат стратегически обекти в населените места в цялата страна. „С изготвянето на Наредба за насърчаване на инвестициите ще имаме възможност да улесним в още по-голяма степен инвеститорските намерения на територията на общината и с това  се надявам да направим още една стъпка за икономическия растеж  на общината“, каза още госпожа Данева.
Предстои екипът на Световната банка да инициира дискусии и обсъждания за изготвяне на стратегии и анализи, в които Община Велико Търново ще участва активно, за  да бъдат предоставени на правителството с оглед вземане на по-добри финансови решения.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.