25.05.2015 11:15

Велико Търново сред градовете с най-успешна кампания „Книги за смет”

На 23 май във Велико Търново се проведе кампанията „Книги за смет”. Нейната основна цел бе насърчаването на гражданите и особено на децата и младите хора да събират разделно твърдите битови отпадъци.
На южният паркинг на Мол Велико Търново в почивният ден над 700 жители на Старата столица донесоха събраните в домовете си разделно пластмасови отпадъци. Срещу предадените над 1 тон отпадъци бяха раздадени книги на всички, които си бяха направили труда да имат екологично отговорно и щадящо природата поведение.
Община Велико Търново и рециклиращата компания ЕКО ПАК, обнадеждени от добрите резултати по време на тази кампания планират нейното продължаване и разширяване, както и нови стимули за всички, събиращи разделно отпадъците в домовете си.
Насърчаването на разделното събиране на битовите отпадъци и особено обучението в тези полезни навици на децата и младите хора са в основата на отговорното гражданско поведение към градската и околната среда.
Чрез увеличаване дела на разделно събраните отпадъци ще бъде осигурен по-нисък разход за обслужване на изграждащото се в момента Регионално депо за битови отпадъци. Ще бъде гарантирана по-чиста градска среда и ще бъдат осигурени ресурси за индустрията.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.