16.07.2015 10:00

Два музея с Ден на отворените врати по повод 178 години от рождението на Апостола

На 18 юли, събота, от 9:00ч. до 16:00ч., по повод 178 годишнината от рождението на Васил Левски, Регионален исторически музей – Велико Търново отваря за безплатно посещение музей „Възраждане и Учредително събрание” и „Затвора-музей”.
В „Затвора-музей” ще бъдат показани за първи път четири стари литографии, свързани с делото на Васил Левски.
Първата литография представлява разновидност на последната от 7-те известни снимки на Апостола, направена в Букурещ през 1872 г. Тя е черно-бяла, тонирана с размери 34/48 см. Под образа на Васил Левски фигурира надпис “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”. Авторът не е известен.
Втората литография е озаглавена “ЗАЛАВЯНЕТО НА ВАСИЛЪ ЛЕВСКИ ПРИ КЪКРИНСКОТО ХАНЧЕ”. Тя е цветна, с размери 45/55 см. и с текст: „На 27 Декември 1872 година, следъ безстрашно и съ удивително апостолство изъ цълата поробена Българска земя, ненадминатия себеотрицатель и човъкътъ на човъковете ВАСИЛЪ ЛЕВСКИ, издаденъ отъ единъ предателъ, самъ се яви на героична борба, срещу многочисленна турска войска – обградила Къкринското ханче, на пътя между Ловечъ и Севлиемо, гдето Левски ке бъше спрълъ да пренощува. За великото си народно освободително дъло, той бе осъденъ отъ турския съдъ на смъртъ и на 6 февруарий 1873 година безсмъртния апостолъ увисна на бесилката край София – за да изгръе свободата на България.” Под него е името на книгоиздателство „СПОЛУКА” на Д. Златановъ – Пловдивъ”.
Третата литография е “ОБЕСВАНИЕТО НА ПРИСНОПАМЯТНИЙ РОДОЛЮБЕЦЪ ВОЙВОДА ВАСИЛЪ ЛЕВСКИ (ДИАКОНА) НА 6 ИЙ ФЕВР. 1873 г. ВЪ ГР. СОФИЯ. Тя е черно-бяла, тонирана, с размери 40/54 см. Издадена е от Янко С. Ковачев от София, а нейният автор е С. Влайков.
Трите литографии са дарени на музея от Петър Кумпелов от с. Церова Кория през 1973 г.
Четвъртата литография със заглавие „ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ” е цветна, с размери 58,5/45,5 см. В долния й край има текст: „Великият български родолюбец, първият организатор и душата на тайните революционни комитети, апостолът на свободата на България, ВАСИЛ ЛЕВСКИ, е роден в гр. Карлово през 1837 год. След дълга и упорита самоотвержена борба, той беше предаден и заловен в Къкринското ханче и отведен в София, където бе осъден и обесен на 6 февруари 1873 год.” Литографията е битувала в дома на Стефан Згурев в Златарица. Тя бе подарена ня музея през февруари тази година на Регионалния исторически музей от фармацевта Марин Згурев от Велико Търново.
В музей „Възраждане и Учредително събрание” всички жители и гости на града ще могат да гледат два документални филма -  „В името на драгоценното ни отечество” и „Планината на непокорните”, съпътстващи мобилната изложба посветена на 175 години от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.