15.07.2015 15:30

С финансиране по проект се модернизира кухненското оборудване в Домашен социален патронаж

Община Велико Търново стартира реализирането на одобрен от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Велико Търново”. Целите на проекта са насочени към модернизация на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – Велико Търново в град Дебелец.
С изпълнението на проектните дейности ще се подмени част от наличното кухненско оборудване в базата на Домашен социален патронаж в гад. Дебелец с ново, което отговаря на всички европейски хигиенни норми за хранене на възрастни хора и лица/деца с увреждания.
По проекта финансирането от Фонд „Социална закрила” е в размер на 19 241, 06 лв., а от бюджета на Община Велико Търново ще се осигурят средства в размер на 2 152, 32 лв.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.